Sale!

Spring Clean

This formula is a modification of Li Dan Pai Shi Wan

 

Ingredients

Hai Jin Sha

Jin Qian Cao

Da Huang

Yin Chen Hao

Huang Qin

Yu Jin

Zhi Ke

Hou Po

Gan Cao

 

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ5835536-1 Category: