Sale!

Nikki

Ingredients

 • Tao Ren
 • Hong Hua
 • Yi Mu Cao
 • Dan Shen
 • Huang Qi
 • Han Lian Cao
 • Huang Qin
 • Huang Bai
 • Bai Shao
 • Shan Zhu Yu
 • Shu Di
 • Mu Dan Pi
 • Nu Zhen Zi

Available as powder.

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon!

SKU: SQ9803877 Category: