Sale!

Lift Me Up

This formula is a commonly used modification of a formula called Bu Zhong Yi Qi Tang.

Ingredients:

  • Huang Qi
  • Ren Shen
  • Bai Zhu
  • Zhi Gan Cao
  • Chen Pi
  • Sheng Ma
  • Dang Gui
  • Chai Hu

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ1602736 Category: