Free and Easy

Xue Fu Zhu Yu Wan

Certified Organic Ingredients

 • Sheng Di
 • Chi Shao
 • Huai Niu xi
 • Dang Gui
 • Chuan Xiong
 • Tao Ren
 • Chai Hu
 • Zhi Ke
 • Hong Hua
 • Jie Geng
 • Gan Cao

Available as powder in 100g and 500g.

SKU: N/A Category: