Sale!

Flo

Ingredients

 • Chi Shao
 • Xuan Hu Suo
 • Fu Ling
 • Xiang Fu
 • Ze Xie
 • Tao Ren
 • Dang Gui
 • Ji Xue Teng
 • Bai Zhu
 • Wu Yao
 • Chuan Xiong
 • Gan Cao

Available as powder.

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon!

SKU: SQ5522346 Category: