Sale!

Brain Gu 2

Ingredients

 • Dang Shen
 • Gua Lou Pi
 • Zhi Ke
 • Bai Shao
 • Dang Gui
 • Chai Hu
 • Bo He
 • San Leng
 • Yin Xing Ye
 • E Zhu
 • Ban Xia
 • Chen Pi
 • Gan Cao
 • Bing Lang
 • Shi Chang Pu

Available as powder.

100g powder

500g PowderRP

SKU: SQ1286126 Category: