Sale!

Brain Gu 1

Ingredients

 • Bai Zhi
 • Jin Yin Hua
 • Dang Gui
 • Chuan Xiong
 • Wu Jia Pi
 • Bai He
 • Qing Hao
 • Yu Jin
 • Ze Lan
 • Xuan Shen
 • Tu Fu Ling
 • Shi Chang Pu
 • Xu Duan
 • Yin Xing Ye

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ3467063 Category: