Sale!

Belly Gu 2

Ingredients

 • Jin Yin Hua
 • Zi Su Ye
 • Dang Gui
 • Chuan Xiong
 • Gan Cao
 • Bai He
 • Huang Jing
 • San Leng
 • E Zhu
 • Ding Xiang
 • She Chang Zi
 • Bai Tou Weng
 • Bai Bian Dou

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ4166655 Category: