Sale!

Belly Gu 1

Ingredients

 • Bai Shao
 • Bo He
 • Ding Xiang
 • QIng Hao
 • Gan Cao
 • Huang Bai
 • Rou Gui
 • Shan Yao
 • Zao Jiao Ci
 • Oregano
 • Thyme

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ4172384 Category: