Sale!

Chill out

This formula is a modification of Tian Wang Bu Xin Dan

Ingredients

 • Sheng Di Huang
 • Ren Shen
 • Tian Men Dong
 • Mai Men Dong
 • Dan Shen
 • Fu Ling
 • Dang Gui
 • Xuan Shen
 • Yuan Zhi
 • Wu Wei Zi
 • Bai Zi Ren
 • Suan Zao Ren
 • Jie Geng

Available as powder

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon

SKU: SQ8741655 Category: