pre wombgu


 

pre wombgu

Ingredients

Dang Gui

Bai shao

Sha shen

Xuan shen

Gan cao

Sheng di huang

Bai he

Fu shen

Jin yin hua

Lian qiao

Bo he

Chuang xiong

Ze lan

Available as powder.

100g powder

500g Powder

How to order

We are now taking orders with special launch pricing for March 2019. To register for a wholesale account, please fill your details on the contact form.