ova


 

ova

Ingredients

Lu Jiao Jiao

Dan Shen

Shu Di

Xiang Fu

Gou Qi Zi

Zao Jiao Ci

Rou Cong Rong

Dang Gui Tou

He Huan Pi

Chuan Xiong

Tu Si Zi

Zhe Bei Mu

Xiang Ling Pi

Bai Shao

Available as powder.

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon!

How to order

We are now taking orders with special launch pricing for March 2019. To register for a wholesale account, please fill your details on the contact form.